本文へスキップ

Visit A Dental Office Japan has some information of your finest dentist in Japan

以下をご確認下さいクッキーについての同意並び欧州居住者向けプライバシーポリシー

Cookies & GDPR

The English Japanese Dictionary for foreigners in this site picks up about 2,200 words generally used in medical institution in Japan. In this page, there are 50 words from SPLENIUS CAPITIS to STREP THROAT. Do you know what sprain is called in Japanese? You could find the meanings of squat, stain, staphylococcus, starve, sterilization, stethoscope and so on in Japanese.
Please check them when you go to dental offices in Japan.
* They are samples, please study Japanese by yourself.

General Words in madical institutions : splenius capitis → strep throat

English nihongo/ Japanese 日本語
splenius capitis banjokin 板状筋
spot nikibi ニキビ
sprain nenza 捻挫
sprain kujiku 挫く
sprain tsukiyubi suru 突き指する
sprain nenza suru 捻挫する
sputum tsuba
sputum tan
squat sukuwato スクワット
squeeze pimples out nikibi wo tsubusu ニキビをつぶす
stabbing pain sasuyona itami 刺すような痛み
stain sutein ステイン
stain senshoku zai 染色剤
stain shimi シミ
stain yogore 汚れ
stalled labor jintsu bijaku 陣痛微弱
staphylococcus budokyu kin ブドウ球菌
starve ueru 飢える
starve kufuku 空腹
sterilization shodoku 消毒
sterilization mekkin 滅菌
sterilize shodoku suru 消毒する
sterilizer mekinki 滅菌器
sternocleidomastoid kinsa nyutotsu kin 筋鎖乳突筋
sternohyoid kyokotsu zekkotsu kin 胸骨舌骨筋
sternothyroid kyokotsu kojo kin 胸骨甲状筋
sternum kyokotsu 胸骨
stethoscope choshinki 聴診器
sticky betobeto shita ベトベトした
sticky nebaneba shita ネバネバした
stiff kowabatte kataku naru 強張って硬くなる
stiff koru 凝る
stiffness kori 凝り
stiff shoulder katakori 肩こり
stimulus shigeki 刺激
sting hirihiri suru ヒリヒリする
sting mushi ga sasu 虫が刺す
stitch hogo 縫合
stitch hogo suru 縫合する
stitch nuime 縫い目
stitch nuu 縫う
stomach i
stomach hara
stomach acid isan 胃酸
stomach cancer igan 胃癌
stomach medicine i gusuri 胃薬
stomach ulcer ikaiyo 胃潰瘍
stomachache fukutsu 腹痛
stomachache haraita ハライタ
stomatitis konaien 口内炎
stomatomalacia koku nanka sho 口腔軟化症
stomatosis kokubyo 口腔病
stone kesseki 結石
stool ben 便
stool test kenben 検便
straight muscle of thigh daitai choku kin 大腿直筋
straight teeth hanarabi ga ii 歯並びがいい
straighten kyousei suru 矯正する
strained back gikkurigoshi ぎっくり腰
strep throat rensa kyukin intoen レンサ球菌咽頭炎

Sample Sentences

sprain

 • The young lady lost her footing on the stairs and sprained her leg when she ran down with her high heels. Then she is dragging her leg.
 • wakai josei wa kaidan wo haihiru de kakeorite ita tokini ashi wo fumihazushi kujiite (nenza) shimaimashita. sorede ahi wo hikizutte imasu.
 • 若い女性は階段をハイヒールで駆け下りていた時に、足を踏み外し、挫いて(捻挫して)しまいました。それで脚を引きずっています。
 • What happened with your right leg? Why do you have a cast on your leg? Did you broke your leg?
 • migiashi doshitano? nande gibusu shiteruno? ashi ottano?
 • 右足どうしたの?なんでギブスしてるの?脚おったの?
 • I awfully twisted my foot. I have to immobilize my foot in plaster of paris.
 • hidoku ashi wo kujiitanode, nenzaashi wo koteisuru tameni gibusu wo shinakereba narimasen.
 • ひどく足をくじいたので、捻挫した足を固定するためにギブスをしなければなりません。
 • The boy is dragging his leg because his ankle is sprained.
 • sono shonen wa ashikubi wo nenza shiteirutame ashi wo hikizutte imasu.
 • その少年は足首を捻挫しているので、脚を引きずっています。

squeeze pimples out

 • Don't squeeze pimples out, you will suffer your acne spot.
 • nikibi wa tsubusanaide, nikibi no ato de nayamu kotoni naruyo.
 • ニキビはつぶさない、ニキビの痕で悩むことになるよ。

stabbing pain

 • Could you alleviate the pain? I have stabbing pains from my upper abdomen to my back. It is persisting right now.
 • itami wo yawarageru koto ga dekimasuka?onaka no ue no hokara senaka ni kakete sasu yona itami ga ari masu. itami wa imamo tuzuite imasu.   
 • 痛みを和らげることがてきませんか?お腹の上の方から背中にかけて、刺すような痛みがあります。痛みは今も続いています。

stain

 • Avoid coffee, tea, wine and some drinks with color to be stain after dental bleaching.
 • howaitoningu no ato wa, kohi, kocha, wain nado yogore to naru iro no aru nomimono wa sakete kudasai.
 • ホワイトニングの後は、コーヒーや紅茶、ワインなど汚れとなるような色のある飲み物は避けて下さい。
 • Let me have a look inside your mouth. Do you smoke? There are a lot of tartar and tabacco stains in your mouth. You have all nicotine-stained teeth in your mouth. You had better give up smoking to cure your bad breath.
 • okuchi no naka wo misede kudasai. tabako wo suimasuka? okuchi no naka ga shiseki to tabako no yani de ippai desu. zenbu nikochin no tsuita ha desu. koshu wo chiryo suru tame ni tabako wo yameta ho ga ii desu.
 • お口の中を見せて下さい。タバコを吸いますか?歯石とタバコのヤニでイッパイです。前部ニコチンのついた歯です。口臭を治療するために、タバコを止めた方がいいです。

sticky

 • Becouse of my oily skin, I feel sticky in summer, so I take a bath everyday.
 • aburasho no hada dakara, natsu wa betabeta de, mainichi ofuro ni hairimasu.
 • 脂性の肌だから、夏はベトベトで、毎日お風呂に入ります。

stiff

 • He walked a very long distance then his legs were stiff.
 • kare wa nagaikyori wo aruitanode, ashi ga kowabatteshimatta.(ashi ga kataku natta)
 • 彼は長い距離を歩いたので、脚が強張ってしまった。(脚がかたくなった)

stiffness

 • I feel heavy in my head these days, it must be caused by the stiffness of neck and shoulders. And also things sometimes look blurred. My wife told me, it is because of growing old, but my co-workers advise me that I should avoid overworking myself?
 • konogoro atama ga omoku kanji masu, katokori ya kubi ga kotteru sei kan? soreni, mono ga boyakete mieru kotomo arimsu. kanai wa toshi no sei da te iimasu ga doryo wa hatarakisugiruno wo saketa ho ga ii to susumete kuremasu.   
 • この頃頭が重く感じます。肩や首のコリのせいかな?家内は「年のせい(老化)」だって言いますが、同僚は、「働き過ぎる」のを避けた方がいいといいます。

stiff shoulders

 • I have a terrible backache and stiff shoulders, could you give me a massage?
 • hidoi yotsu to katakori ga arunnda, massaji wo shite kuremasenka?
 • ひどい腰痛と肩凝りがあるんだ、マッサージをしてくれませんか?

sting

 • I have been stung by a bee in my childhood.
 • kodomo no koro hachi ni sasareta koto ga arimasu.
 • 子供の頃蜂に刺されたことがあります。
 • My eyes sting.
 • me ga hirihiri suru.
 • 目がヒリヒリする。

stitch

 • Can I take a bath before you remove the stitches?
 • bashi suru mae ni ofuro ni haittemo iidesuka?
 • 抜糸する前にお風呂に入ってもいいですか?

stomach

 • I eat too much mochi in New Years Days every year. Mochi gives me heartburn and remains undigested in my stomach. It means overeating.
 • maitoshi shogatsu niwa mochi wo takusan tabemasu. mochi de muneyako gasite haraga motare masu. tabesugi to iu imi desu.
 • 毎年正月には餅をたくさん食べます。餅で胸焼けがして腹が持たれます。食べ過ぎという意味です。
 • I like garlic, but I avoid to eat it as my stomach feels bloated with gas and I suffer from constipation when I eat it.
 • ninniku wa suki dakeredo tabenai yo ni shite imasu, ninniku wo taberuto i in gasu ga tamatta kanji ga shite benpi ni narukara desu.   
 • ニンニクは好きだけど、食べないようにしています。ニンニクを食べると胃にガスがたまった感じがして便秘になるからです。

stomatitis

 • I sometimes bite my tongue and lip at meals, and the bite wounds on them become stomatitis and they hurt me. Do you know any effective medicine to cure my canker sores fast.
 • tokidoki shokuji chu ni shita ya kuchibiru wo kamimasu, sosite kanda kizu ga konaien ni nari watashi wo kurushime masu. konaien wo hayaku naosu tokko yaku wo shirimasenka?
 • 時々食事中に舌や唇を噛みます、そして噛んだ傷が口内炎になり、私を苦しめます。口内炎を早く治す特効薬を知りませんか?

straighten

 • My mother would like me to have my teeth straightened because I had crooked teeth in my childhood. Now my teeth are nice and even as I had the orthodontic treatment.
 • chisaikoro hanarabi ga warukatta node, haha wa watashi ni shika kyousei wo ukesasetakatta no desu. ima, watashi no ha ga kireide hanarabi ga ii nowa, kyousei shika chiryo wo uketa kara desu.
 • 小さい頃歯並びが悪かったので、母が私に歯科矯正を受けさせたがったのです。今、私の歯が綺麗で歯並びが好いのは、矯正歯科治療を受けたからです。

strained back

 • Yesterday, I strained my back, so I have had a strained back first time. It's very hard time to stand up from my bed.
 • kino, gikkuri goshi ni tatta, so gikkuri goshi wa hajimete desu. kesa bedo kara tachi agaru noga taihen deshita.
 • 昨日、ぎっくり腰になった。そう、ぎっくり腰は初めてです。今朝、ベッドから立ち上がるのが大変でした。